söndag 29 mars 2009

Den Vita Döden

På italienska har dom fått namnet, Morti Bianche, vilket betyder vita dödsfall. Det handlar om så mycket som tre dödsfall per dag i Italien.

Arbetsplatsolyckor. Det kan handla om byggarbetsplatser där man inte använder hjälm, där byggnadsställningar rasar eller lyftkranar krashar och mosar. Det kan handla om fabriker där det inte finns ordentliga säkerhetsåtgärder när bränder inträffar, där folk ramlar ner eller fastnar i maskiner. Det kan handla om trafikolyckor eller broar som rasar. det kan handla om i stort sett vad som helst, i det flesta yrken.

Under 2007 mötte över 1200 personer den vita döden i italien. Men det slutar inte där. Under förra året rapporterades 900.000 olycksfall som inte hade dödlig utgång, varav 40 tusen ledde till permanent invaliditet. Och då pratar man inte om den andel olyckor som drabbar de som jobbar svart.

Den vita döden är ett enormt problem för Italien, och en stor del av problematiken ligger i den bristande kunskapen kring arbetsriskerna och de nästan obefintliga kontrollerna och det svaga intresse från arbetsgivarnas sida för att det basilära säkerhetsåtgärderna följs.

"Questa situazione - che fa dell'italia uno dei paesi con il numero assoluto di incidenti mortali tra i piu alti - é figlia "della carenza della cultura della legalità e della carenza di sicurezza"

Giovanelli Direttore Generale ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ed adesso il governo votato dagli italiani vuole diminuire le pene per questi orrori e renderli piú difficilmente perseguibili... che vergogna.

Alessandro

PO sa...

Voglia di lavorare di protezione è minima in Italia.