tisdag 20 januari 2009

italienska läkare och cigaretter


drygt en fjärdedel (25,3%)av de italienska läkarna röker enligt en europeisk undersökning. det är riktigt dåliga siffror i relation till exempelvis norge (15%) eller storbritannien (8%).

något ännu värre som framkommit i undersökningen är att många italienska läkare till och med röker inför sina patienter.

att italien har svårt att bekämpa rökningen och att många italienare är övertygade om att rökningens konsekvenser för hälsan är överdrivna får sig en viss förklaring.

bild härifrån

Inga kommentarer: