fredag 28 november 2008

inte svengelska..men italo-engelska. (uppdaterad)

inlägget hittar ni här.

se kommentar med svar,
skriv gärna vad ni tycker. jag är idel öga med nöje.

6 kommentarer:

Isa sa...

Sorry, men måste på flera punkter göra invändningar mot dina framförda åsikter/påståenden ang. det italienska språkets nymodigheter, artikel avsedd för svenska läsare.

Tala om att kasta sten i glashus! Vad vi NU i viss mån kan se här i Italien, vilken oändligt liten rännil i jämförelse med den forsande flod av allehanda anglicismer och amerikanismer vi levt med i Sverige sedan det avlägsna 1950-talet, påverkande allt, inte bara ordförråd utan även syntax och vardagsspråk.( 'no matter what','Shit happens' etc.)
Ett fenomen så till den milda grad accepterat, nästan 'en mänsklig rättighet' i Sverige, att det skulle vara svårt att tänka sig en mer absurd anklagelse mot oss än att där"roas man av att slänga in lite english för att känna sig mer smart och världsvan. "
Ganska gement att tillvita italienarna den attityden !! Kan väl förekomma på individ-nivå men ger i det hela en fullständigt falsk bild. Den italienska kulturen är tvärtom mkt robust och motståndskraftig, inte lagd för mindervärdighetskomplex!

Du skriver att 'kunskaperna i främmande språk är skrämmande låga'. En halvsanning som bäst. Den pedagogiska tonvikten i spr.underv. läggs mer på litteratur och 'svåra' texter, speaking fluency är eftersatt och det märks ju genast, men t.ex.förmågan att läsa engelska el. franska är avancerad ( hos dem som studerat vidare), inte minst tack vare gemensamt latinskt ursprung. Där ligger vi verkligen i lä!

Vad betr. raden av 'lånord' , som du exemplifierar, visst ser flera av dem löjligt onödiga ut, men så har ju alltid språken förändrats via nya influenser, om man inte vill styra allt à la isländsk språkpurism. Verkliga synonymer är rätt ovanliga, de nya orden är oftast klart nischade, i italienskan såväl som i andra språk.
Något av orden, näml.'skvaller', har överhuvud ingen bra italiensk glosa alls! Du tycks förvånas över att 'datorer kallas för ”computer”' Tja! För mig är det den svenska benämningen som aldrig borde ha sett dagens ljus!

sophie sa...

Isa,

mitt inlägg var INTE en anklagelse för det första utan en betraktelse. Jag inser att du inte skönjer IRONIN i mitt inlägg vilket jag är ledsen för men som jag finner övertydlig.

jag finner detta fenomen roande just för den lilla kontakt medel-italienaren har i jämförelse med svenskar, av engelska.

självklart är jag medvetenm efter år av universitetsstudier, att italienskan är ett strak och självständigt språk, men du kan inte neka mig att media roar sig kungligt med dessa termer på senare tid.

att kunskaperna i främmande språk är skrämmande lågai italien står jag fast vid. efter fyra år på universitet bland studenter, docenter och professorer kan jag intyga att det ligger under den nivå man kan förvänta sig på universitetsnivå. de enda högutbildade som verkligen är duktiga på flera språk har en spåklig eller literär inriktning, och det r något många professorer i sociologi understryker.

vad gäller dator och informatik språket kan det ju vara intressant att se hur frankrike översatt i stort sett alla termer medan italien svalt med hull och hår.

hursomhelst. dina anklagelser låter onödigt syrliga i mina öron och baseras tror jag till stor del på att du inte greppat ironin jag bäddat in i inlägget.vilket jag finner olyckligt. un qualche tipo di coda di paglia se mi posso permettere. sen får du självklart ha invändingar gentemot det jag skriver det gör det hela mer stimulerande.

sophie

sophie sa...

om man sen greppar ironin tar man inte illa vid sig varken som italienare eller som inflyttad till italien.

Isa sa...

Eftersom jag är fullständigt övertygad, att du en dag ( om du vill det) kommer att bli en "stor" Italien-reporter , roar det mig att följa din blogg och därför tar jag mig också friheten att ifrågasätta , när jag inte hänger med.

Välkänt vid det här laget att det i vissa (media-) kretsar i Sverige tycks finnas av ngn outgrundlig anledning ett slags morbid lust att reducera Italien till ett stort skämt och tyda och tolka allt maximalt negativt.

Säkert läste jag ditt inlägg med förhöjd skräck i den riktningen. Det finns en risk, att de svenska läsarna (eller en del av dem) inte precis är 'nollställda'. Hur mycket vatten för sina kvarnar skulle de kunna pressa ur den här artikeln?
Det faktum , att du publicerat den på Travelstart, spädde på risken, som jag ser det. Uppfattas väl mer som "konsumentinformation" för rätt rudis landsmän.
Absolut, som kul 'betraktelse' här på din personliga blogg kunde den ha varit skojig läsning, men med lite bättre 'ironi-flaggning', om jag får ha en åsikt.

sophie sa...

Isa: jag förstår vad du menar. jag är den första att fördömma skeva italien-reportage. jag hade inte sett det på det sättet- men jag ska ha det i åtanke. som sagt, jag är mer än glad över folk som tar sig tid att kommentera och reflektera över det jag skriver.

Anonym sa...

Samma iakttagelse som du Sophie gjort här om de engelska orden som letat sig in i italienskan mer och mer på sistone, har jag faktiskt själv också gjort. Men, som sagt, det är bara en intressant iakttagelse.
Att vi svenskar gjort samma sak sedan länge är ett faktum. Men hör väl inte riktigt till saken? För jag uppfattade inte alls ditt inlägg som att du ville jämföra med oss svenskar eller att du ville kritisera italienarna. Utan som du skrev, "en betraktelse".
Jag håller dessutom med dig Sophie att italienarnas intresse för och kunskaper i främmande språk är låga överlag.
Att de sedan kan läsa en engelsk vetenskaplig artikel och förstå den är ju för att de har det latinska ursprunget till hjälp många gånger.
Även om jag gick hela min univetsitetsutbildning i Italien valde jag att göra mitt exjobb i Sverige (en av anledningarna var att jag helt kommit ifrån det engelska språket som ofta är så viktigt i vetenskapliga sammanhang).
Jag skrev mitt exjobb på engelska men var tvungen att översätta alltihop till italienska. Fick antydan att det "annars skulle bli svårt att sätta högsta betyg på det".
Dessutom var det svårt för proffesorerna att opponera och disskutera arbetet om det var skrivet på engelska.
Min opponent var "president" för hela biologiinstitutet.
På den nivån tycker jag att man bör kunna lite engelska.
Dock inte en självklarhet i Italien.
I alla fall inte när jag gick på universitetet.
Att sedan svenskar skulle tro att de är "förmer" bara för att de överlag är duktiga på främmande språk (eller som här, tolka artiklar åt det negativa) och klanka ner på italienarna och skriva skeva artiklar om italienare och den italienska kulturen, är i så fall bara ett bevis på okunskap och inskränkthet.
Det finns bra och dåliga saker i alla länder.
/Sofia
PS Ursäkta om kommentaren blev lite lång.