lördag 5 april 2008

italien och tidningar - en liten essay

Tidningsläsandet i Italien är bland det lägsta i Europa, tillsammans med Portugal. Utan tvekan är det en konsekvens av att läskunnigheten mycket länge och långt in på 1900talet, inte var utbredd. (tänk på sverige och hur tidigt den stora folkmassan blev läskunnig och hur utbrett tidningsläsandet är) när televisionen sen gjorde sitt intåg i italien hade man med nöd och näppe ett gemensamt språk (de olika italienska dialekterna ligger i vissa fal mycket mycket långt ifrån varandra och hade kunnat klassas som olika språk) och alltså en mycket låg läskunnighet. Tv'n blev både ett sätt att ena landet och hitta ett gemensamt språk, och ett sätt för de ickeläskunniga och den stora massan att ta till sig nyheter.

Italien tillsammans med andra länder som haft en liknande problematik, har blivit ett land som satt Tv som huvudsakligt media. genomsnitts italienaren skapar sin världsbild och tar de av nyhetsflödet genom tv. tidningar och internet har inte samma funktion vilket man kan se. de italienska tidnigarna baserar sitt jobb på fördjupning av de som sägs och tas upp av tv, inte som de som ger nyheten utan som de som förklarar. de italienska tidningarna ä mycket välskrivna och tar upp och utvecklar argument och aktualiteter, deras internetsidor fungerar mer eller mindre på samma sätt och ligger på ett helt annat plan än tillexempel de svenska som fungerr som nyhets och nöjesportaler.

det handlar alltså om en annan social utveckling som gjort att italien i relation till sverige har andra tidnigar och ett annat mediesystem. självklart kan man tycka att det är något negativt att tv'n blir den som ger nyheterna ( med tanke på hur lätt man kan manipulera den), men samtidigt finns det något mycket positivt över hur dagstidningarna tar sin roll på allvar. och fördjupar och diskuterar runt ämnen och händelser.

tidningarnas roll har lett till att den stora massan, medelitalienaren, ibland har svårt att ta till sig tidningarna. språket och argumentationen ligger på en rätt hög nivå och ämnena som tas upp bör man behärska innan man ger sig i lag med att läsa om dem. ofta pratas det om en elit. en liten bildad och insatt elit som tar sig an tidningarna, medan tv fyller de utrymme som i sverige tas upp av aftonladet och expressen bland annat. informera den stora massan och göra det på ett lättläst och underhållande sätt med pseudofördjupningar.innan tv fylldes denna funktion av mannen, il capofamiglia. mannen läste och informerade sig och delgav och förenklade sedan det han läst, för sin fru och sina barn. och tyvärr fortsätter männen att vara det huvudsakliga läsarna. ( även om förändringarnas vind blåser).

om man lägger samman dess olika aspekter ser man varför tidniningsläsandet är lågt. och kulturella aspekter och mönster är alltid svåra att bryta. och jag vill poängtera att bara för att italien har ett mediesystem som ligger långt ifrån det svenska och amerikanska, betyder det inte att det är sämre. bara annorlunda. och mycket intressant.

*
ett annat inlägg, som jag skrivit och som ger en historisk och sociologisk bild av italien och media.en italiensk tidningskiosk. ( man har sett att länder där tidningar säljs uteslutandet i tidningskiosker går försäljningssiffrorna ner, men det är inte helt så enkelt att dra slutsatser som mitt resonmenag nog har förklarat, men man har nu sedan några år börjat tillåta försäljning av tidningar i vissa större matvarubutiker, i ett försök till att öka försäljningen)

2 kommentarer:

Anonym sa...

som vanligt mycket intressant!!

Lullun sa...

Spännande läsning. Nu känner jag ett behov att läsa än mer på ämnet. Men det får visst bli en annan dag. :-)