måndag 18 februari 2008

tänk ett steg längre!

efter att ha bytt land och tagit på mig rocken som invandrare, kan jag påstå att språket är grundstommen i lyckad integration. en bra språkbehärskning.

det ger dig verktygen för att förstå samhället och göra dig förstådd på den nivå som du trivs med.

att hanka sig fram på ett främmande språk räcker inte. att vara orolig för att säga fel eller fastna i ett resonemang för att du inte kan utrycka dig tillräckligt bra, skapar frustration. frustration kan övergå till likgiltighet eller ilska. och då är loppet kört och du har för alltid parkerat in dig i ett fack där du inte hör hemma.

i det land du lever, för att få ut det mesta och för att må bra med dig själv som del av det samhället, bör du behärska språket så väl det bara går. inom gränsen för vad du är kapabel till.

därför ser jag inget fel i det här.

och jag förstår inte varför det är så känsligt i Sverige att sätta upp mål som innebär att vissa individer måste förbättra sig själva, sträva högre. jag ser det som positivt, invandrare som jag är, att det krävs av mig - för jag vill bli integrerad.

6 kommentarer:

RonnyBGoode sa...

Jag kan bara hålla med om vad du skriver. Men till syvenden och sist så handlar det om individens personliga motivation att komma vidare. Fast det är klart att det underlättar med en bra språkutbildning och krav på resultat....

Anonym sa...

jag tror dock inte alltid att det är så lätt. att lära sig ett nytt språk alltså. alla kanske inte har språköra.

Dila sa...

Jag håller med dig till viss del. språket är viktigt för integrationen. Men sen kan man diskutera om hårda krav och prov är en lösning för att få människor att lära sig ett nytt språk är den bästa vägen. Även om du behärskar språket så måste du också integreras i samhället.
Kram Dila

sophie sa...

anonym: jag menar inte att alla nödvändigtvis måste tvinga fram ett språköra. men göra sitt bästa för att lära sig så mycket de kan. och ibland används det ofta som ursäkt, avsaknaden av språköra. mycket vad gäller språkinlärning bygger på tålamod och studier.

dila: möjligtvis kan hårda prov ha motsatt effekt, men hur ska man försöka råda bot på problemet? om inte skolan får ställa krav, vem får göra det. sen anser jag av personlig erfarenhet att språket är första riktiga steget ot integration. utan språket på en viss nivå, kan du aldrig nå en riktig integration. för du kan aldrig komma in helt i kulturen, samhället o koderna. och du kan inte hävda dig på samma våglängd.

Anonym sa...

Motivationen kommer om den studerande ser möjlighet till jobb. Detta ser de inte alltid och nånstans finns drömmen att återvända till sitt land.
Däremot borde socialen sluta skicka omotiverade elever till sfi för att de ska få pengar. De bara förstör undervisningen. Låt de praktisera istället nånstans eller ge dem jobb.

sophie sa...

anonym: om drömmen ligger i att återvända till sitt land, är ju skillnaden väsentlig och då löser du nog ingenting med att lära dig ett språk.om man ser det som en "paus" det faktum att man befinner isg ett annat land.

jag hoppas innerligt att önskan omjobb inte är det enda som driver en människa mot integrering.

jag avsåg vända mot de personer osm bor i ett annat land,eller invandrare i sverige, och som har som avsikt att bli kvar,eller skapa sig en framtid i det landet.