tisdag 29 januari 2008

svenska skogar och neapels sopberg

när jag tänker på miljö. på föroreningar och avfall och trafik.
då önskar jag att jag bodde i sverige.
hur ren svensk luft är, även i storstäder. hur drickbart kranvattnet är. hur väl sopsortering och avfallshantering fungerar. hur mycket skog och mark som finns.

svenskars miljömedvetenhet.

även om det kan gå mig på nerverna när allt ska dras till sin spets och övedrivas in i minsta detalj, är den att föredra. tro mig.

italienarna har mycket låg miljömedvetenhet.
det är ett folk med många positiva egenskaper. men de tänker bara på sig själva och inte längre än vad deras näsa räcker. det som pågår i neapel är bara toppen av ett enormt isberg.

Inga kommentarer: